2006©
Webmaster
Julia Fedorova

ZABAVA VELMOZH EGIPETSKAYA NOCH
(Tzezar Grand Mark * Stilnaya Shtuchka Zabava Velmozh )

2,5 years old

17 months

Nina in EURO DOG SHOW-2010 (Slovenia) - EX in Junior class

8,5 months

7 months

 

1,5 months